Četvrt veka Saveza srpskih društava Slovenije


Savez srpskih društava Slovenije (SSDS) osnovan je 1995. godine kao krovna organizacija koja okupljala srpska društva u Sloveniji. Pandemija koronavirusa je sprečila veliku proslavu povodom dvadeset i pet godina postojanja i aktivnog rada u oblasti očuvanja srpske kulture i tradicije. U sklopu SSDS se nalazi 14 društva, a osnovni cilj je koordinacija delovanja društava, članova Saveza sa namenom postizanja optimalnih rezultata u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta Srba u Sloveniji.

Savez Srba Slovenije uputio je iskrene čestitke SSDS za njihov pionirski rad na ujedinjavanju Srba i srpskih kulturnih društava u prvim godinama stvaranja organizovane srpske zajednice u Sloveniji uz lepe reči:

„Folklorne, pevačke i dramske aktivnosti, prožete očuvanjem srpskog jezika i pisma, osnovna su obeležja srpskih kulturno-umetničkih društava u Sloveniji koje deluju pod okriljem SSDS. Po kvalitetu rada i velikoj angažovanosti vodstva, određena društva su poslednjih godina u samom vrhu prepoznatljivosti, osvajajući brojne nagrade na Evropskim smotrama srpskog folklora dijaspore. Posebno je značajan njihov doprinos edukaciji mlađih generacija.

U svom budućem radu, Savez Srba Slovenije podržaće sve aktivnosti SSDS usmerene ka očuvanju srpske kulture i tradicije, i doprineće razvoju mnogih projekata u oblasti kulture, kako bismo zajedničkim snagama još bolje učvrstili veze između kulturno-umetničkih društava Slovenije i svih njenih regija, omogućili dostupnost kulturnih sadržaja svim Srbima u Sloveniji i široj javnosti, i, posebno, uticali na kulturno-umetnička društva da osposobe svoje kadrove i približe srpsku kulturu i tradiciju budućim generacijama Srba u Sloveniji“.