Početak radova na obnovi kripte hrama Svetog Jovana Vladimira u Minhenu


Foto: arhiva hram Sv. Jovana Vladimira

U Minhenu su otpočeli radovi na obnovi kripte hrama Svetog Jovana Vladimira. „U prvoj fazi obnove je predviđena ugradnja savremenog sistema ventilacije, posle čega će se preći na čišćenje zidova od naslaga čađi i dima. U poslednjoj fazi je predviđeno postavljanje novog poda sa ornamentikom kao i ikonopisanje zidova cele kripte“, obavestili su predstavnici hrama Sv. Jovana Vladimira u Minhenu. Troškovi realizacije projekta su oko 26.000 evra.