Početna Najave Počeo je upis u Srpsku školu

Počeo je upis u Srpsku školu

Poziv đacima da se upišu u Srpsku dopunsku školu
Foto: arhiva Srpska škola Sveti Sava

Srpsku dopunsku školu u mnogim državama u Evropi (Nemačkoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Danskoj, Novreškoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Sloveniji, Belgiji, Grčkoj) kao i u Južnoafričkoj republici realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Škola je besplatna za sve đake. Ovih dana počeo je upis školsku 2021/22. godinu.   

U narednom period prenećemo kontakte osoba u mestima u kojima škola postoji. Ovoga puta prenosimo iz Italije, iz Srpske dopunske škole Sveti Sava, koja postoji već deset godina. Pre dve godine iz svojih redova ispratila je prvu generaciju osmaka.

Na teritoriji Veneto postoje nastavna mesta u Vićenci, Toriju di Kvartezolo, Alonteu, Roveretu,  Arzinjanu, Basanu del Grapa, Skiu i Valdanju.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje po posebnom programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu izvodi se za učenike srpskog porekla, koji privremeno ili trajno žive u inostranstvu, a koji su se izjasnili za ovaj vid nastave.

Nastava se izvodi u grupama za:

-mlađi uzrast učenika (prvi, drugi i treći razred) ;

-srednji uzrast učenika (četvrti, peti i šesti razred) ;

-stariji uzrast učenika (sedmi i osmi razred).

U okviru svojih zadataka škola se bavi  realizacijom različitih vannastavnih aktivnosti,  kao što su :

-organizovanje kulturno –zabavnih aktivnosti unutar škole;

-rekreativne nastave;

-izleti, ekskurzije i nastava u prirodi;

-posete kulturnim dešavanjima (pozorišne predstave, izložbe, koncerti, književne večeri);

-posete muzejima, spomen domovima i sl.

 Učenici dobijaju svedočanstvo overeno u Konzulatu Republike Srbije o završenom školovanju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je na period od četiri godine uputio na rad nastavnice Dragicu Doderović i Jelenu Jovanović.

Dragica Doderović izvodi nastavu na nastavnim mestima:Vićenca, Skio, Alonte, Tori di Kvartezolo i Rovereto. Kontakt: +39 351 59 89 307, mejl je dragidoderomana@gmail.com

Jelena Jovanović izvodi nastavu na nastavnim mestima: Vićenca, Arzinjano, Valdanjo i Basano del Grapa. Kontakt: +39 371 395 70 76, mejl je Jelena.jovanovic978@gmail.com