Početna Zanimljivosti Ana Maria Kraus Karadžić i Vuk Stefanović Karadžić

Ana Maria Kraus Karadžić i Vuk Stefanović Karadžić

Uroš Knežević, Ana Kraus Karadžić,
ulje na platnu
Foto: arhiva Muzeja ViD

„Kada je Vuk pričao svoj život Sreznjevskom, ovaj ga zapita je li pre dolaska u Beč bio ženjen i je li voleo? On mu odgovori da nije bio ženjen, ni zaljubljen. Vuk mu je potom rekao da se sa porodicom Kraus poznao kad je prvi put došao u Beč 1813. godine i da se zbližio s njima za vreme bolesti kada su ga stara Kraus i kći Ana negovale. Tada su se on i Ana zavoleli. Tek, 4. decembra 1817. godine potpisan je, a 19. istog meseca potvrđen njihov bračni ugovor. Kada se u Karlovcima pronela vest o Vukovoj ženidbi sa Nemicom, mitropolit Stratimirović se „srdio, vikao, pljuvao“, a protiv ovog braka bio je i Vukov zaštitnik Lukijan Mušicki.

Ana je Vuku bila bezgranično predana, strpljivo je podnosila oskudice u koje je on svagda zapadao, nije roptala protiv čestih i ponekad dugih njegovih odvajanja od kuće i brižljivo je sama vodila kuću i kao nežna mati brinula se o njihovoj brojnoj deci. Ana je nadživela Vuka i umrla je u Beču 11. avgusta 1876. godine“ navodi se na stranici Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu.