Mogućnost onlajn nastave Srpske dopunske škole za đake iz nemačkih pokrajina Brandenburg, Saksonija, Tiringija, Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Donja Pomeranija


Logo Srpske dopunske škole u Berlinu
Foto: arhiva FB SKŠ u Berlinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uz podršku Ambasade Republike Srbije u Berlinu, odlučilo da sledeće školske godine za decu koja žive izvan Berlina a žele da se pridruže nastavi, osnuje onlajn odeljenje i tako im omogući da uče, razvijaju i neguju svoj maternji jezik i kulturu i da se upoznaju i na novi način druže sa vršnjacima.

Na internet stranici srpske ambasade u Berlinu stoji da se za onlajn odeljenje se mogu prijaviti deca od 7 do 14 godina koja žive u pokrajinama: Brandenburg, Saksonija, Tiringija, Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Donja Pomeranija.

Prijave za upis u školu potrebno je poslati elektronskim putem na mejl adresu srpskadopunskaskola@gmail.com. Svi zainteresovani se mogu javiti i nastavnicama Mariji Aleksić na tel. +49 15778541949, Mirjani Stefanović na tel. +49 157 83168631 kao i koordinatorki Srpske dopunske škole Biljani Bukinac na tel.+49 163 172 8684, koje će odgovoriti na svako pitanje.

Prenosimo obaveštenje Ambasade Srbije u Berlinu:

Osnivanje onlajn odeljenja Dopunske škole na srpskom jeziku u Berlinu


Draga deco i roditelji,

◊ Mnoga deca koja bi želela da pohađaju nastavu srpskog jezika ne mogu to da čine, jer žive daleko od Berlina. Njihovi roditelji rade i nisu u mogućnosti da ih redovno dovode na nastavu. Povremeni dolazak bi se možda, ponekad, i mogao organizovati, ali je za pravi uspeh i napredak u učenju potrebno redovno pohađati časove.

◊ Zbog toga je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uz podršku Ambasade Republike Srbije u Berlinu, odlučilo da sledeće školske godine za decu koja žive izvan Berlina a žele da se pridruže nastavi, osnuje onlajn odeljenje i tako im omogući da uče, razvijaju i neguju svoj maternji jezik i kulturu i da se upoznaju i na novi način druže sa vršnjacima.

◊ Za onlajn odeljenje se mogu prijaviti deca od 7 do 14 godina koja žive u pokrajinama: Brandenburg, Saksonija, Tiringija, Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Donja Pomeranija.

◊ Nastava bi se odvijala jednom nedeljno po prethodno utvrđenom rasporedu i mogu je pohađati sva deca čiji je maternji jezik srpski bez obzira na mesto rođenja.

◊ Izučavaće se tri predmeta: „Srpski jezik“, „Moja otadžbina Srbija“ i „Osnovi kulture srpskog naroda“.  

◊ Nastavnici jezika su stručni, motivisani i posebno obučeni za rad sa decom koja rastu u dvojezičnom ili multijezičnom okruženju.

◊ Izdvajamo samo neke od razloga zašto je  pohađanje Dopunske škole na srpskom jeziku značajno za decu koja žive u dijaspori:
   1.  učeći srpski jezik i pismo, osnove srpske kulture i istorije, dete će jačati veze sa svojom otadžbinom i razvijati svest o svom poreklu;
    2. proširivanjem znanja maternjeg jezika dete će povećati sposobnosti da svaki sledeći jezik nauči lakše i temeljnije

    3.   razvijaće veštinu čitanja, ali i razumevanja pročitanog;
    4. upoznaće se sa vrhunskim delima srpske književnosti i povećaće se i njihovo interesovanje za čitanje knjiga na srpskom jeziku;
    5. sticanjem zvaničnog uverenja o završenoj osnovnoj školi na srpskom jeziku, učenik će, ukoliko bude želeo, moći da nastavi školovanje u Srbiji;
    6. povećavaju se mogućnosti deteta pri izboru budućeg zanimanja;
    7. dete će se družiti sa decom istog ili sličnog porekla, decom koja imaju dva maternja jezika, kao i sa drugom decom koja žele da uče srpski;
    8. kada epidemiološka situacija dozvoli, Dopunska škola će u saradnji sa Ambasadom Berlinu, organizovati dolazak dece iz onlajn odeljenja u Berlin i druženje sa vršnjacima, sportski dan, predstavu i dr.

Važno je znati:

◊ Nastava počinje nedelju dana kasnije od početka redovne školske godine, a završava se nedelju dana ranije.

◊ Na početku školske godine roditelj(i) popunjava(ju) upisnicu u koju se unose podaci o učeniku (ime, prezime, razred, telefon, adresa).

◊ Tokom godine nastavnici vode evidenciju za svakog učenika na zakonom propisanim obrascima – Matičnim knjigama i Dnevnicima rada koji se čuvaju u Ambasadi Republike Srbije u Berlinu. Na kraju školske godine, učenici koji završe razred dobijaju đačku knjižicu sa ocenama, a na kraju školovanja i uverenje  (ranije svedočanstvo) o završenom školovanju.

◊ Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije obezbeđuje sredstva za realizaciju nastave, tako da učenici ne plaćaju školarinu.

Prijava za onlajn odeljenje


◊ Roditelji, Vašu decu možete prijaviti za upis u školu elektronskim putem na sledeću adresu:
srpskadopunskaskola@gmail.com a možete se javiti i nastavnicama Mariji Aleksić na tel. +49 15778541949, Mirjani Stefanović  na tel. +49 157 83168631 i koordinatorki Biljani Bukinac  na tel.+49 163 172 8684, koje će odgovoriti na svako Vaše pitanje.

 ◊ I da se  ne zaboravi: ,, Volite srpski jezik svakog dana po malo. Srpski jezik nema nikog drugog sem nas.“  Duško Radović


Nastava na maternjem jeziku u Nemačkoj može biti integrisana ili neintegrisana. Integrisana nastava na maternjem jeziku se odvija u okviru nemačkog školskog sistema i prema njihovim planovima i programima. Neintegrisanu nastavu, koja se sprovodi u organizaciji i po programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, izvode nastavnici koje upućuje naše Ministarstvo. Ovakva vrsta nastave se realizuje u pokrajinama Baden–Virtemberg, Berlin i Hamburg.

Na teritoriji Berlina nastavu održavaju nastavnice: Marija Aleksić i Mirjana Stefanović.