Početna Zanimljivosti Na današnji dan  1. avgusta 1813. godine objavljen prvi broj „Novina serbskih“...

Na današnji dan  1. avgusta 1813. godine objavljen prvi broj „Novina serbskih“ u Beču

„Novine serbske“ su bile prve srpske dnevne novine, koje su se pojavile 1. avgusta 1813. u Beču. Pune tri godine list je izlazio svaki dan osim nedelje i praznika, i to je prvi dnevnik na srpskom jeziku, a zatim dva puta nedeljno.

Dva bečka studenta, sinovi sremskih trgovaca, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, uz pomoć Jerneja Kopitara, cenzora slavenskih i grčkih knjiga, pokrenuli su ovaj list, koji je u „svem srpskom svetu bile jedini srpski glasnik o narodu srpskom“ (M. Đ. Milićević).

Do maja 1816. uredništvo lista vodili su Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, studenti medicine.

Prvi srpski dnevni list počeo je da izlazi u vremenu pogodnom za dnevnu štampu, u vreme ratova udružene evropske koalicije protiv Napoleona. Najveći deo prostora, skoro tri četvrtine, bio je posvećen tim ratovima. Pored ratnih vesti list je donosio proklamaciju i naredbe vladara, ukaze i naimenovanja, a na kraju redovno „Tečenije novca na Vienskoj berzi“.

Posle izlaska Frušića iz redakcije (kada je završio medicinu), Davidović je vodio veliku borbu za opstanak Novina, jer je njihov tiraž i broj pretplatnika od 1816. godine stlano opadao, a čemu je znatnim delom doprinela i austrijska cenzura, koja nije dozvoljavala novinama ma kakvo mešanje u politiku. Uloživši sve napore da spase list, Davidović je 1819. godine nabavio sopstvenu štampariju za Novine i pokrenuo almanah Zabavnik. Međutim i pored svega, dugovi su se samo povećavali. Polovinom 1821. godine Davidović je napustio Beč i prešao u Srbiju, ostavivši Novine svom saradniku, studentu prava Petru Matiću.Vuk Stefanović je u odsustvu Davidovića i Frušića tokom 1817 i 1818. godine sam uređivao „Novine serbske“ koje su, sa velikim poteškoćama, izlazile do 1822. godine.