Dr Ljiljana Verner je novi predsednik Fonda dijaspore za maticu


Dr Ljiljana Verner novi predsednik
Fonda dijaspore za maticu
Foto: arhiva FDM

Na izbornoj skupštini Fonda dijaspora za maticu proteklog vikenda došlo je do promene. Na mesto dosadašnjeg predsednika dr Miloja Milićevića iz Berlina, koji je bio predsednik ove humanitarne organizacije od njenog osnivanja 1999. godine izabrana je dr Ljiljana Verner, profesor medicine, koja godina živi i radi u Hanoveru u Nemačkoj.

Dr Milićević, koji je na ličnu molbu iz zdravstvenih razloga razrešen, izabran je za počasnog predsednika i predložen za odlikovanje – za izuzetan doprinos humanitarnoj pomoći dijaspore matici.

Za novog predsednika Nadzornog odbora izabran je Slobodan Aćimović iz Beograda. U  izveštaju koji je podnet je iznet podatak da je Fond izdvojio 110 000 evra pomoći za borbu protiv epidemije kovid -19 koja je realizovana u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Fondom za zdravstveno osiguranje. Takođe je naglašeno da Fond punih sedam godina svakog meseca izdvaja po hiljadu evra za namirnice za Narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, da pomaže udruženja koja se bave zaštitom zdravlja dece sa cerebralnom paralizom. Humanitarne pomoći Fonda dijaspore za maticu se realizuje u saradnji sa organima lokalne samouprave i kao i sa drugim sličnim humanitarnim organizacijama.

Planom rada koji je predstavljen delegatima iz mnogih zemalja predviđeno je širenje aktivnosti na prikupljanju priloga i donacija, da bi se, u uslovima smanjenog priliva od kamata na oročena sredstva, omogućilo održanje i širenja humanitarnog rada. Prioriteti će biti, kako je naglašeno rešavanje najtežih humanitarnih slučajeva izbegličkih i porodica raseljenih lica, siromašnih sa troje ili više maloletne dece, kao i nastavljanje redovne pomoći u hrani Narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji.

Ponovljene su inicijative za osnivanje Srpskog doma u Beogradu; Biblioteke dijaspore; podizanje spomenika Srpskim žrtvama genocida u 20. veku poput sličnih u Izraelu, Jermeniji i drugim zemljama; štampanje prigodne knjige o Srbiji i srpskom narodu za mlade u dijaspori.