Na današnji dan pre 100godina otvoren paviljon Cvijeta Zuzorić


Sa otvaranje Udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić
Foto: arhiva Istorijski arhiv Beograda

Na današnji dan, pre tačno 100 godina, 2. februara 1922. godine, u Beogradu je osnovano Udruženje prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić, s ciljem da „širi interes za umetnost i stvara uslove za njen napredak i razvitak u našem narodu“. Udruženje je osnovano na inicijativu Branislava Nušića, tadašnjeg načelnika umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete, sa ciljem da se pokrene šire interesovanje javnosti za umetnost. Zadatak udruženja je bio da širi i propagira umetnost i stvara uslove za njen razvitak i napredak. Udruženje je imalo svoju upravu. U sastavu Udruženja bile su tri sekcije: likovna, književna i muzička, a u okviru muzičke sekcije od 1924. do 1930 godine postojao je Narodni konzervatorijum. Udruženje je prestalo sa radom 1941. godine.

Fond Udruženje prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić Istorijskom arhivu Beograda je predala 1948. godine Rista Đorđević, bivša predsednica Udruženja. Naknadno, 1964. godine primljen je deo građe Likovne sekcije Udruženja od Milanke Radovanović, bivšeg sekretara sekcije i deo arhive Književne sekcije od Ivane Deroko, bivšeg sekretara ove sekcije.

Fond nije u celosti očuvan. Građa sadrži podatke o umetničkom životu u periodu između dva svetska rata: o pojedinim umetnicima, njihovom radu i njihovim delima, o umetničkim udruženjima i raznim umetničkim manifestacijama: muzičkim festivalima, književnim i muzičkim večerima, slikarskim i vajarskim izložbama, konkursima i nagradama umetnika; podatke o raznim akcijama koje je Udruženje organizovalo u cilju podizanja Umetničkog paviljona, o akcijama „Dani knjige“, o organizovanju umetničkih balova, zabava i drugih priredbi povodom značajnih jubileja i raznih proslava; o organizovanju i održavanju koncerata u okviru „Narodnog konzervatorijuma“, o stalnim jesenjim i prolećnim izložbama beogradskih i jugoslovenskih umetnika, o priredbama naših umetnika u inostranstvu i stranih umetnika kod nas; podatke o socijalnom položaju umetnika u društvu, o njihovoj borbi za poboljšanje svog ekonomskog stanja, o pomoći Udruženja obolelim umetnicima i dr.

Izvor Istorijski arhiv Beograda

Izveštaj u Politici o otvaranju paviljona iz 1922. godine