Prvi  konzularni dan u Bitolju


Foto: ambasada RS u Skoplju

Ambasada Republike Srbije u Skoplju organizovala je minulog vikenda, po prvi put, konzularni dan u Bitolju u prostorijama Konzulata Republike Srbije, na čelu sa počasnim konzulom, sa sedištem u tom gradu. „Građani Bitolja, Ohrida i ostalih opština u ovom području mogli su da na licu mesta od predstavnika Ambasade dobiju informacije o zahtevima iz konzularne oblasti. Najveći interes iskazan je za dobijanje informacija u vezi sa statusnim pitanjima – podnošenjem zahteva za izdavanje biometrijskih putnih isprava, ličnih karata, prijava rođenja dece u inostranstvu, prijava zaključenja braka u inostranstvu i drugih zahteva iz konzularne oblasti“, istaknuto je u ambasadi RS u Skoplju.