Početna Zanimljivosti Na današnji dan, 7. aprila 1883. Panta Mihajlović postavio je prve telefonske...

Na današnji dan, 7. aprila 1883. Panta Mihajlović postavio je prve telefonske žice u Beogradu

Panta Mihajlović inženjer,
koji je uveo je prve telefone u Beogradu.

Na današnji dan, 7. aprila 1883. Panta Mihajlović postavio je prve telefonske žice u Beogradu, uvedene su tri državne telefonske linije na Dvoru, u Narodnoj skupštini i u Vatrogasnom društvu.

Pantelejmon Panta Mihajlović (Bogatić, 1854 — Beograd, 1932) bio je srpski inženjer i pionir na polju telekomunikacija, koji je uveo je prve telefone u Beogradu. U Beču je završio elektrotehničku školu, zatim otišao u Švajcarsku, a odatle u Berlin, gde kao priznati stručnjak stupa na posao kod firme Simens-Halske. Za šefa firme Simens-Halske u Njujorku je postavljen 1873. Od 1875. ponovo je u Srbiji gde stupa na rad u tehničko odeljenje vojne fabrike u Kragujevcu. 1882. godine dobio je koncesiju za izgradnju telefonskih stanica u Beogradu i Srbiji. Između zgrada na uglu Bulevara Bulevara kralja Aleksandra i inženjerske kasarne na Paliluli uveo je prvu telefonsku liniju u Beogradu. Prvi telefonski razgovor obavili su ministar vojni Tihomilj Nikolić i kapetan Kosta Radosavljević. Šef Telegrafsko-telefonskog odseka Direkcija državnih železnica postao je 1885. Veštak za ispitivanje lošeg stanja električne mreže u Beogradu postao je 1905. Bio je i nadzorni inženjer električne centrale na dvoru od 1908. Umro je 7. februara 1932. godine, u Beogradu, u 78. godini života.

Zgrada stare telefonske centrale u Beogradu, u Kosovskoj ulici, 1911. god. Izgrađena je po projektu Branka Tanazevića, namenski za telefonsku centralu i prvi je takav objekat u Srbiji. Završena je 1908. godine. Foto: Istorijski arhiv Beograda

Zgrada se nalazila na novčanici od 50.000.000 dinara iz 1993. godine
Foto: Istorijski arhiv Beograda