Početna Kultura Dušan S. Rašković 7. maja u Beču govori o nalazima rimskog novca...

Dušan S. Rašković 7. maja u Beču govori o nalazima rimskog novca na području centralnog Pomoravlja

Austrijsko – srpsko kulturno društvo Vilhemina Mina Karadžić organizuje predavanje Dušana S.Raškovića, muzejskog savetnika. Predavanje pod nazivom „Nalazi rimskog novca na području centralnog Pomoravlja“ biće u subotu 7. maja 2022. godine, sa početkom u 18 časova, u prostorijama Zajednice srpskih klubova u Beču (Gudrunstr.133b) .

„Muzejski savetnik, Dušan S. Rašković, rođen je u Šibeniku. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Drnišu, a  Filozofski fakultet, odeljenje za povijest i arheologiju, u Zadru. Diplomirao je na temu „Drniški kraj u antici-topografija i nalazi“, kod prof. Julijana Medinija.  Radio u Muzeju drniške Krajine u Drnišu, koji je delovao pri Centru za kulturu u Drnišu, u periodu od 1987. do 1991. godine. U Narodnom muzeju u Kruševcu, radio kao arheolog, od kraja 1992. godine, do kraja 2013. godine, gde je stekao naslov muzejski savetnik. Sudelovao, pa i vodio više arheoloških iskopavanja. Ističemo lokalitete, kao što je, lokalitet rimska Salona kod Splita, lokalitet „Konopljara“ u selu Čitluk, kod Kruševca, lokalitet „Bedem“ u selu Maskare, kod Varvarina, lokalitet „Ukosa“ u Grad Stalaću, lokalitet „Gradac“ u selu Gornje Leviće, kod Brusa, lokalitet „Nebeske stolice“ na Kopaoniku, lokalitet „Caričin grad“ kod Lebana, lokalitet „Gradina“ na Jelici kod Čačka, lokalitet Medijana kod Niša, lokalitet keramičarskog kompleksa peći u selu Suvaja, kod Kruševca, lokalitet manastira Drenča kod Aleksandrovca, lokalitet manastira Veluće kod Trstenika, lokalitet manastira Milentija kod Brusa, lokalitet manastira Županjevac kod Rekovca.  Autor je više muzejskih izložbi sa arheološkom tematikom. Navedimo izložbe: „Horizonti Konopljare“, „Ranovizantijska utvrđenja u kruševačkom okružju“, „Arheološka nalazišta na području generalnog plana Kruševac 2021. godine“, „Mojsinjska sveta gora“, „Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja kompleksa Lazarevog grada 1961-2002“, „Vitkovačko polje u praistoriji“, „Utvrđenje Ukosa u Grad Stalaću, Vizantija na Mojsinju“, „Kult boga Mitra u okružju sastava Morava“. Autor je više od 100 stručnih i naučnih radova, na arheološku i istorijsku tematiku i učesnik više od 50 naučnik i stručnih skupova i okruglih stolova“, nadeveno je u dopisu ASKD Vilhemina Mina Karadžić.

Dodatne informacije se mogu dobiti od predsednice društva Svetlane Matić telefonom 0676 6389957 ili putem mejla svetlana.matic@chello.at