Početna Zanimljivosti Prvi sačuvani portret Vuka Karadžića iz 1816. godine

Prvi sačuvani portret Vuka Karadžića iz 1816. godine

Pavel Đurković, Portret Vuka Karadžića, 1816.
Foto: Muzej Vuka i Dositeja

Prvi sačuvani portret Vuka Karadžića iz 1816. godine bio je dugo i vešto sakrivan iza jedne slike u manastiru Šišatovac, gde je Vuk neko vreme boravio, odazivajući se pozivu svog prijatelja, arhimandrita Lukijana  Mušickog. U to vreme je svoje utočište u manastiru potražio i poznati slikar Pavel Đurković, pa je tada i portretisao Vuka po merilima tadašnje evropske mode. Međutim, ondašnji karlovački mitropolit Stefan Stratimirović zahtevao je da Vuk što pre napusti manastir, govoreći da mu nije mesto među monasima, pa je Vuk morao ubrzo da ode, pa je portret ostao u Šišatovcu sve dok ga Mušicki nije poslao Vuku u Beč. Ovaj portret u ulju Vuka Stefanovića Karadžića, reprodukovan na novčanici od 10 dinara, danas je izložen u okviru stalne postavke Muzeja Vuka i Dositeja.

Preuzeto od Narodnog muzeja Srbije