Početna Zanimljivosti Na drevnoj mapi, drevno zdanje – zanimljivost Muzeja Vuka i Dositeja

Na drevnoj mapi, drevno zdanje – zanimljivost Muzeja Vuka i Dositeja

„Nakon uspešnih opsadnih borbi 8. oktobra 1789. godine austrijska vojska predvođena fon Laudonom na juriš je zauzela Beograd. Iste te godine za potrebe novih gospodara inženjer-kapetan Štokeloj izradio je detaljan plan grada na ušću Save u Dunav. Plan, koji se danas čuva u bečkom Ratnom arhivu (Kriegsarchiv Wien, H, IIIe, 3163) prikazuje najtačniju i vrlo detaljnu strukturu tadašnje beogradske varoši sa pojedinačnim kućama. Na njemu zato lako možemo prepoznati dvorište (zaokruženo crvenim) u kome se nalazi zdanje buduće prve srpske Velike škole, odnosno zgrada u kojoj je danas smešten Muzej Vuka i Dositeja”, istaknuto je na u Muzeju Vuka i Dositeja. Na fotografiji: detalj Štokelojevog plana Beograda. Prazna pravougana površina koja dominira donjom polovinom ovog dela plana je nekadašnja Velika pijaca (danas Studentski trg). Na uglu ulice (danas Višnjićeva) može se prepoznati Šejh-Mustafino turbe podignuto 1783. godine, koje i danas postoji (vidi strelicu).