Početna Zanimljivosti Sećanje na Jerneja Kopitara

Sećanje na Jerneja Kopitara

Vukova posveta Jerneju Kopitaru na Pismenici srpskog jezika, 4. novembar 1814. godine
Foto: Muzej Vuka i Dositeja

Na današnji dan, 11. avgusta 1844. godine umro je Jernej Kopitar, znameniti lingvista i slavista, jedan od najvećih prijatelja i podržavalaca Vuka Stefanovića Karadžića.

Kopitar je usmerio Vuka na prikupljanje narodnih umotvorina, na obradu gramatike i rečnika govornog jezika i saobražavanje azbuke. „Uvidevši da sam ja čovjek od naroda i da sam drukčiji od sviju Srba koje je on donde viđao i poznavao”, zabeležio je kasnije Vuk „dođe k meni da me vidi. I tako poznavši se sa mnom, nagovori me malo pomalo ne samo da pišem narodne pjesme, nego i riječi i gramatiku”. Kopitar je Vuka strpljivo uvodio u svet nauke i posredovanjem svojih znanaca predstavio učenoj Evropi; uzimao ga u zaštitu od zlonamernika: blažio njegove materijalne tegobe novčanim pozajmicama; učio ga, podsticao i bodrio, zadivljujuće nesebično, na teškom putu nacionalnog preporoditelja.

Izvor Muzej Vuka i Dositeja

Vukova posveta Jerneju Kopitaru na „Pismenici srpskog jezika“, 4. novembar 1814. godine.