Proslavimo zajedno Dan tradicije – 15. septembra kada je i Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave


Foto: DKCB

Udruženje koreografa narodnih igara Srbije i Dečji kulturni centar Beograd pozvali su svoj narod kako u Srbiji tako i u rasejanju da obeleže Dan tradicije. Dan tradicije održaće se u okviru nacionalnog praznika Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Čitav srpski rod u otadžbini i rasejanju pozvan je da tog dana bude odeven u narodne nošnje (seoske ili gradske) ili da na sebi istakne jedan njen deo (pojas, mamuze, jelek, cvet u kosi, pletenicu, opanke, veženu košulju, frulu za pojasom…), kao izraz jedinstva i za slavu ponosnih predaka.

Prenosimo zajednički tekst Udruženja koreografa narodnih igara Srbije i Dečjeg kulturnog centra Beograd.

Obradovani uspostavljanjem novog i značajnog državnog praznika – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji se obeležava 15. septembra, Dečji kulturni centar Beograd i Udruženje koreografa nacionalnih igara Srbije osmislili su umetničke sadržaje koji će obogatiti obeležavanje praznika kroz sabornu, porodičnu, nacionalnu i državnu manifestaciju.

Tradicija, kao inspiracija za umetničko stvaralaštvo i usvajanje znanja o identitetskim vrednostima i nacionalnoj pripadnosti, poslužila nam je kao naslov buduće manifestacije „Dan tradicije”. Kako su deca i mladi najpozvaniji da ponosno otkrivaju identitetske vrednosti baštine i nasleđa svog naroda kroz kreativan odnos prema istorijskoj građi, Dečji kulturni centar Beograd pridružio se Udruženju koreografa narodnih igara Srbije u inicijativi da osmisli sadržaje i programe manifestacije Dan tradicije.

Programski sadržaji biće različiti i sveobuhvatni – od odevnih simbola, nacionalnih detalja i obeležja, preko narodnih igara, višeglasja u pojanju, drevnih muzičkih instrumenata, viteškog nasleđa do istorijskih događaja koji grade mitsku, pesničku, umetničku i ontološku matricu.

Čitav srpski rod u otadžbini i rasejanju pozvan je da tog dana bude odeven u narodne nošnje (seoske ili gradske) ili da na sebi istakne jedan njen deo (pojas, mamuze, jelek, cvet u kosi, pletenicu, opanke, veženu košulju, frulu za pojasom…), kao izraz jedinstva i za slavu ponosnih predaka. Dan će obeležiti i parade na centralnim ulicama gradova i sela, sabori i koncerti tradicionalne narodne igre i pesme, svirača starih instrumenata i orkestara, kao i sajmovi starih zanata i nacionalne kuhinje (sarači, opančari, tkalje i prelje, vunovlačari, grnčari, kujundžije, bombondžije, vrtivagani…). U program bi bio uključen i prikaz društvenog života kroz vekove (paganski običaji, dodolske igre, koledarske igre, mobe i prateće pesme i igre, narodni običaji i verovanja).

Tog dana biće prvi čas u vrtićima, školama i fakultetima bio namenjen dizanju svesti o nacionalnoj pripadnosti, posvećen našim velikanima od davnina do danas, bilo da su Srbi ili pripadnici drugih naroda i narodnosti koji u Srbiji zajedno vekovima žive. Institucije kulture osmisliće i organizovati prezentacije, radionice, literarne, likovne i multimedijalne konkurse, kako bi što više dece bilo angažovano i nagrađeno za svoj kreativni pristup poimanju tradicije.

Namera je da se na navedene načine u proslavu uključi što više građanki i građana Republike Srbije – dece, mladih i čitavih porodica, kao i institucija. Slično koncipirani i osmišljeni državni praznici i manifestacije poznati su i imaju dugu istoriju obeležavanja u mnogim zemljama Evrope i sveta. Manifestacija Dan tradicije, u kontekstu praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, popunjavala bi prazninu koja se odnosi na srpsko kulturno nasleđe.