Izabrana nova uprava Srpskog kulturnog centra Sindelfingen


Članovi Srpskog kulturnog centra Sindelfingen iz grada Sindelfingena kraj Štutgarta u Nemačkoj dobili su novu upravu, koju čine predsednik Zajo Domuz, potpredsednik Dragan Pistora, sekretar Zoran Ćirilović i blagajnik Senad Jovanović. „Nadamo se da ćemo opravdati nama dato poverenje od strane naših članova. Naši ciljevi su naravno održavanje i unapređivanje Srpskog kulturnog centra Sindelfingen, a glavni fokus našeg rada su naši folkloraši svih sekcija, za čiju budućnost mi naravno sve ovo radimo, a to jeste ljubav prema folkloru, druženje i negovanje naše tradicije i kulture”, poručili su članovi nove uprave SKC Sindelfingen.