Početna Informacije Danas  se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika

Danas  se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika

Organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesko) proglasila je 21. februar za Međunarodni dan maternjeg jezika. „Međunarodni dan maternjeg jezika danas širom planete podseća na značaj jezičke raznolikosti i ujedno promoviše vrednosti svih kultura. Identitet i ogledalo svakog naroda, svake države i svake nacionalne kulture jeste upravo jezik. Srbija Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava podjednako ponosna na svoj jezik i svoje pismo kao i na preko 30 etničkih zajednica koje su, negujući u našoj zemlji svoje maternje jezike, oličenje solidarnosti, tolerancije i uvažavanja. Posvećena miru i kreiranju jednakih prilika za sve, Srbija je uvek pa i na Međunarodni dan jezika dosledna očuvanju svog i poštovanju drugih maternjih jezika – univerzalne niti koja kulturom ujedinjuje ljude”, istaknuto je u Ministarstvu kulture, povodom obeležavanja Međunarodnog dana materenjeg jezika.

Foto: Ministarstvo kulture

„Niti mislim ja niti valja da misli ko drugi da su i u ovoj knjizi sve riječi naroda našega i sva značenja naštampanijeh riječi, nego ja mislim da se u živu jeziku sve narodne riječi ne mogu ni pokupiti, jer gdjekoje postaju jednako, a kašto i nova značenja već poznatijem riječima: ja sam se u Tršiću rodio i do osamnaeste godine svoje ondje življeo, ali riječi samoteg nijesam čuo do prije tri godine kad sam onamo bio, i budući da je selo bilo malo (kao što je i sad) i kuća naša upravo na vodi između dvije vodenice, to nije moguće da je ova riječ i onda ondje bila pa da je ja nijesam čuo, nego je morala poslije postati. Ako se u prevođenju riječi nađe gdje kaka pogrješka, to će rado oprostiti svaki onaj koji zna kako je ovaj posao težak. Može biti da će se najprije naći pogrješaka u prevođenju riječi koje znače trave, drveta i životinje, ali u nas za sad dok nemamo samo o tome knjiga i to od ljudi koji se osobito oko toga posla trude, drukčije ne može biti”. (Iz Predgovora za Srpski rječnik Vuka Stefanovića Karadžića, drugo izdanje, Beč, 1852)

Vukove naočare pero na ličnom primerku drugog izdanja Srpskog rječnika, sa svojeručnim pribeleškama i objašnjenjima. Ovi izuzetno vredni predmeti čuvaju se i izloženi su u našem Muzeju – istaknuto je na stranici Muzeja Vuka i Dositeja u Beogradu.

Naslovna fotografija: Muzej Vuka i Dositeja