Početna Informacije Srpska dopunska škola u Italiji počinje sa radom 16. septembra

Srpska dopunska škola u Italiji počinje sa radom 16. septembra

Dopunska škola na srpskom jeziku Sveti Sava u Italiji u gradovima u Vićenci, Lagetu, Toriju di Kvartesolo, Arzinjanu, Basanu del Grapi, Valdanju, Skiju, Alonteu, Roveretu i Busolengu počinje sa radom ove subote. Od 16. septembra pored redovne nastave u srpskoj školi, učenicima se nudi mogućnost učestvovanja u raznim projektima, konkursima i takmičenjima, folklornim, likovnim, literarnim, muzičkim aktivnostima…

Nastavnice Dragica Doderović, Jasmina Stojković i Magdalena Donevski će podučavati đake u pomenutim gradovima. Od prošle školske godine organizovana je i nastava na daljinu, za učenike koji žive daleko od postojećih nastavnih punktova. Onlajn nastavu vodi učiteljica Magdalena Donevski. „Verujemo da će ta novina doneti veći i brži priliv novih đaka”, istaknuto je na stranici Saveza Srba u Italiji, koji su dodatno pozvali sve zainteresovane roditelje koji žele da upišu svoju decu u Srpsku dopunsku školu Sveti Sava, da se jave učiteljicama.

„Od 2010. godine, kada je osnovana, do školske 2022/23, naša srpska škola je porasla od 108 učenika, na 430, zalaganjem učiteljica: Snežane Petrović, Vesne Spasojević, Gordane Bigović, Žakline Ljubisavljević, Radice Jovanović, Magdalene Donevski, Olivere Abadić, Ivane Marjanović, Jelene Jovanović i Dragice Doderović”, naglašeno je u Savezu Srba u Italiji. „Roditelji učenika koji su redovno pohađali nastavu, a najviše učenika koji su pored italijanske škole, sportskih sekcija i drugih vanškolskih aktivnosti u redovnoj školi, našli vremena i snage da pohađaju jednom nedeljno i srpsku školu, koja je imala tri važna predmeta: srpski jezik, moja Otadžbina Srbija i osnovi kulture srpskog naroda. Ti predmeti su dopuna osnovnog obrazovanja koje naša deca stiču u italijanskim školama”, istakle su nastavnice, podsećajući da se Dopunska nastava na srpskom jeziku održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete.

Dragica Doderović

dragidoderomana@gmail.com +39 351 59 89 307

Vićenca (Vila Taki i Lageto), Tori di Kvartezolo, Skio, Alonte i Rovereto

Jasmina Stojković

jasmina.stojkovic2020@gmail.com   +39 351 306 0257

Vićenca (Vila Taki i Lageto), Arzinjano, Basano del Grapa i Valdanjo

Magdalena Donevski

magdalena1508@gmail.com +39 346 344 51 73

Busolengo (Verona) i on-lajn nastava