Početna Događanja Na Malti održana radionica „Bez biznis alata nema zanata”

Na Malti održana radionica „Bez biznis alata nema zanata”

U okviru projekta „Most poslovnih žena Srbije i Malte” na ovom ostrvu je održana druga onlajn tribina iz serijala „Ženski poslovni razgovori”. Tribina pod nazivom „Bez biznis alata nema zanata” održana je pod vođstvom moderatorke Tatjane Mamule Nikolić. Ona je mnogobrojnim polaznicama pružila priliku da dublje razumeju važnost korišćenja poslovnih alata.

„Teme koje su bile obrađene na radionici obuhvatile su viziju, misiju i vrednosti, kao i postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva. Kroz konkretne primere poslovnih situacija, učesnice su stekle uvid u praktičnu primenu ovih koncepta. Poseban fokus bio je na oblasti marketinga, gde je istaknut značaj plana 7P, tehnike privlačenja i održavanja lojalnosti kupaca, kao i koncepti kros-selinga i apselinga, zajedno sa praktičnim uputstvima za njihovu implementaciju”, pojasnila je Olivera Vasić-Brčerević, koordinatorka projekta.

Ona je dodala da je radionica „pružila dragocenu perspektivu u korišćenju alata za analizu poslovnih situacija, postavljanje ciljeva i strategijsko planiranje, što su ključni faktori za postizanje uspeha u poslovnom svetu. Zahvaljujući odličnoj organizaciji vebinara, jasnim primerima i detaljnim objašnjenjima, polaznice su stekle važne veštine koje će im biti od koristi u suočavanju sa izazovima poslovnog okruženja”.

Nakon završene radionice, svoj komentar je dala Anđelija Trajković, Master Lider u obrazovanju, vlasnica Obrazovnog centra Master 1: „S obzirom da sam na Maltu došla početkom leta bila sam u potrazi za novim poznanstvima i iskustvima u ovoj zemlji. Kada sam naišla na reklamu za profesionalnu edukaciju zaintrigiralo me je to što je namenjena srpskim preduzetnicama na Malti. Kako sam odnedavno i sama preduzetnica odmah sam se pronašla tu. Takođe, jako mi je privlačna bila tema jer sam diplomirani ekonomista i tragala sam za nekom novom veštinom koju mogu steći, a digitalni marketing je bio jedna od opcija gde mogu unaprediti svoja znanja. Zato sam se bez daljeg razmišljanja prijavila za edukaciju i već na prvim predavanjima sam ustanovila da je ta odluka bila i više nego odlična. Sa teorijom i terminologijom pomenutih tema sam se već upoznala prilikom studija, međutim ovde mogu videti kako da stečeno znanje primenim u praksi. S obzirom da sam tek na početku preduzetničkog poduhvata, a imajući u vidu da je informacija najvredniji resurs današnjice, svaka informacija koju dobijem na radionicama, bilo od predavača, bilo od drugih učesnica, za mene ima jako veliku vrednost. Naime, upoznajući se sa različitim uspešnim poslovnim ženama, njihovim načinima poslovanja, ali i profesorkama koje na jako praktičan  pokazuju kako se pojedini biznis alati i kanali digitalnog marketinga koriste za izlazak na tržište ali i unapređenje poslovanja, dobila sam još veću motivaciju da se dalje unapređujem i ulažem kako u svoje obrazovanje tako i u svoje profesionalno opredeljenje. Radujem se radu na završnom projektu i rezultatima koji će proisteći iz njega”.

Organizator tribine je Srpsko obrazovni kulturni centar Sv. Jelena Anžujska i Međunarodni klub poslovnih žena e-IBWC Malta, kao deo organizacije Udruženje poslovnih žena Srbije.