Početna In Memoriam In Memoriam Aleksandra Drapšin (1970–2023)

In Memoriam Aleksandra Drapšin (1970–2023)

Predstavnici Eparhije budimske pomolili su se na jučerašnje zadušnice za prerano upokojenu Aleksandru Drapšin, diplomiranom bibliotekarkom, savetnicom Biblioteke Matice srpske u Novom Sadu. Oni su sa Aleksadrom Drapšin imali dugogodišnju saradnju po pitanju obrade naših biblioteka u Sentandreji. Poslednju radnu posetu i boravak u Sentandreji i Grabovcu Aleksandra je imala u junu ove godine. Nedugo nakon povratka u Novi Sad, primili smo vest da je Aleksandra bolesna i da se njeno stanje pogoršava. Ubrzo smo primili vest da se posle kratke i teške bolesti Aleksandra Drapšin U Novom Sadu upokojila. Eparhija budimska i Srpski crkveni muzej – Sentandreja izražavaju saučešće porodici pokojne Aleksandre i Biblioteci Matice Srpske, prenela je Eparhija budimska.

Aleksandra je rođena 1970. u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti i stekla zvanje profesora srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti. U Biblioteci Matice srpske radi od 2001. godine, najpre u Odeljenju stare i retke knjige, potom u Odeljenju za matične poslove i od 2010. ponovo u Odeljenju stare i retke knjige, gde je obavljala poslove informatora i rukovaoca fondom rariteta. Stručni bibliotekarski ispit položila je 2003, zvanje višeg diplomiranog bibliotekara stekla je 2014, a zvanje diplomiranog bibliotekara savetnika 2022. godine. Na doktorskim studijama na Katedri za bibliotekarstvo u Somboru položila je sve ispite i pripremala je doktorsku disertaciju.


Foto: arhiva Eparhija budimska

Skromna i nenametljiva, Aleksandra je sve poslove obavljala s lakoćom, mirno, staloženo, bez pogovora, ni malo ne štedeći sebe. U njenom radu ogledala se izuzetna odgovornost, posvećenost, temeljitost, sistematičnost i pedantnost. Kao čuvar najvećih dragocenosti pisanog nasleđa, spomenika kulture od izuzetnog i velikog značaja, Aleksandra je ostavila osoben i trajan pečat, uzoran za sve koji se bave ovom delatnošću. Prema korisnicima je ispoljavala naročitu predusretljivost, ljubaznost, spremnost da pomogne i olakša rad, zbog čega su je naročito voleli i cenili. Aleksandra je raspolagala širokim znanjima iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka, ali i drugih oblasti znanja. Uspešno se nosila i sa najstručnijim poslovima i bila je pouzdan saradnik i siguran oslonac u radu, dobar i strpljiv učitelj mlađim kolegama. Svojim iskustvom i znanjem svesrdno i nesebično je pružala pomoć i bibliotekarima drugih biblioteka. Bila je član raznih stručnih komisija – Komisije za polaganje stručnih ispita, dveju matičnih komisija za sticanje viših stručnih zvanja, Komisije za utvrđivanje predloga za kategorizaciju stare i retke bibliotečke građe, a bila je član i dveju republičkih komisija za izbor projekata u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti. Objavila je više stručnih i naučnih radova i autor je više izložbi posvećenih značajnijim ličnostima i događajima. Jedan je od autora nedavno objavljene publikacije posvećene Biblioteci Matice srpske, povodom njenog jubileja – 175 godina javnog rada. Radila je i na izradi kataloga biblioteke manastira Grabovca, koji se priprema za štampu. Na našu veliku žalost ovaj katalog ona neće ugledati, ali će njeno ime i delo ovde biti trajno prepoznatljivi, a biće utkani i u elektronske i digitalne kataloge Biblioteke Matice srpske i registre kulturnih dobara naše zemlje.

Saradnja sa Aleksandrom bila je veliko zadovoljstvo i prava privilegija. Osim kao izuzetno vrednog, studioznog i plodotvornog bibliotekara, našu dragu Aleksandru, blagog pogleda i lepog osmeha, pamtićemo i kao veoma pažljivu, predusretljivu i požrtvovanu koleginicu i iskrenog i odanog prijatelja. Svedoci smo i njene neizmerne ljubavi, brige i pažnje prema svojoj porodici, koja joj je bila u srcu i na prvom mestu.

Na vest o upokojenju naše drage Aleksandre veliko žaljenje i saučešće izrazili su mnoge naše kolege, saradnici i korisnici kako iz zemlje, tako i iz inostranstva – iz Moskve, Sankt Peterburga, Varšave, Kijeva, Venecije, Sentandreje, ističući Aleksandrinu posvećenost poslovima, predusretljivost, skromnost i dobrotu. Preranom smrću Aleksandre Drapšin izgubili smo vrsnog i uzornog stručnjaka, plemenitu i dobru koleginicu.

Neka počiva u miru i neka je anđeli čuvaju. Večan joj pomen!

Izvor: Eparhija budimska