Početna Informacije Raspisan konkurs koji se bavi zaštitom starih tradicionalnih zanata

Raspisan konkurs koji se bavi zaštitom starih tradicionalnih zanata

Ministarstvo kulture raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata i njihove savremene primene za 2024. godinu kao i osam konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2024. godini.

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti zaštite starih tradicionalnih zanata raspisuje se drugi put u cilju podsticanja očuvanja starih tradicionalnih zanata i njihove primena u savremenom stvaralaštvu, ali i promocije inovativnih ideja i projekata koji povezuju stare tradicionalne zanate sa primenjenom umetnošću, savremenim tehnologijama i materijalima,  podsticanja projekata koji koriste stare tradicionalne zanate kao inspiraciju za stvaranje savremenih dela, podrške projektima edukacije, obuke i prenošenja znanja o starim tradicionalnim zanatima i podrške umetnicima, zanatlijama i preduzetnicima u razvoju i primeni savremenih interpretacija starih tradicionalnih zanata.

Konkursi za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2024. godini raspisani su u cilju doprinosa očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i digitalizaciji kulturnog nasleđa u Republici Srbiji, a odnose se na projekte iz oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa,   arheološkog nasleđa, muzejskog nasleđa, arhivske građe, nematerijalnog kulturnog nasleđa, stare i retke  bibliotečke građe, bibliotečko-informacione delatnosti i digitalizaciju kulturnog nasleđa.

Konkursi su otvoreni do 15.  januara 2024. godine a rezultati  će biti  objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva kulture  najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Sve informacije o konkursima i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na linku.