Početna Vesti Pravoslavna veronauka se može učiti i u nemačkim školama

Pravoslavna veronauka se može učiti i u nemačkim školama

Srpska pravoslavna crkva u Esenu u Nemačkoj obratila se srpskoj i pravoslavnoj javnosti u pokrajini Severna-Rajna Vestfaliji saopštenjem da prema zakonu Savezne Republike Nemačke pravoslavna veronauka može i mora uvesti kao redovan predmet u svim školama pokrajine Severna Rajna Vestfalija, ako je za to steknu uslovi. A uslov je u jednoj školi (ne u jednom odeljenju, već u svim razredima ukupno) postoji najmanje 13 učenika (pravoslavne vere, to se odnosi na sve pravoslavne Srbe, Rumune, Ruse, Grke, Ukrajince, Arape, itd…). Potrebno je da roditelji popune formular i da ga predaju direktoru škole sa molbom da se isti prosledi Ministarstvu za obrazovanje (kopiju popunjenog formulara najbolje dostaviti i predstavnicima SPC Essen)

„Idealno bi bilo kada bi se pre svega, oprezno ispitalo kakvo je zaista stanje u školi, tj. koliki je stvarni broj pravoslavne dece u istoj. U tom slučaju bi mogli animirati i roditelje ostale pravoslavne djece da popune formular za prijavu” rečeno je u SPC u Esenu.

Nastava pravoslavne veronauke odvijala bi se u sklopu redovne nastave, bila bi na nemačkom jeziku (prema utvrđenom nastavnom planu), i ocene bi se unosile u svedočanstvo.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti svešteniku Danilu Radmiloviću na telefon 01702043492