Pozorište deca Evrope iz Frankfurta Milice Tiz već uživa u prvim velikim rezultatima


Pozorište dece Evrope iz Frankurta, koje vodi Milica Tiz postoji skoro godinu dana i kroz ples, pevanje i glumu savladavaju mnoge prepreke u srspkom jeziku
Foto: arhiva T. Milanović

Školu scenskog obrazovanja Pozorište deca Evrope sa sedištem u Frankfurtu, osnovala je 2019. Milica Tiz, profesor nemačkog jezika iz Beograda. Svojom ljubavlju prema deci i kreativnosti pomaže svojim polaznicima da usavrše srpski jezik, kojim će vladati na veoma konstruktivan način. Koncept Pozorišta deca Evrope je namenjen uzrastu od 4 do 18 godina. Zasniva se na tri segmenta: aspekt glume, plesa i muzičkih sposobnosti. Sva deca, koja su članovi ovog dečijeg pozorišta, ujedno su i đaci srpske dopunske škole.

Polaznici Porozišta deca Evrope sa Milicom Tiz (desno vicekonzul Vladimir Rajić)
Foto: ahriva T. Milanović

„Ideja je, da deca i mladi uče sprski jezik, da ga vole i neguju kroz ples, pevanje i glumu. Oni imaju priliku da uče i razvijaju srpski jezik na posebno prilagođen i kreativan način. Stavlja se akcenat na dikciju, pravilno izražavanje i nesmetanu komunikaciju, koja se kod dece i mladih razvija kroz pesmu, glumu i ples”, istakla je Milica Tiz. Ona je dodala, da učešćem u pozorištu deca imaju priliku da razvijaju i jačaju kompetencije i veštine za savremeno društvo.

„Sve aktivnosti se realizuju na srpskom jeziku i uz sadržaje, koji su u funkciji očuvanja srpske tradicije i kulture. U toku nastave deca imaju mogućnosti da sama kreiraju razna scenarija, koja će kasnije izvoditi u pozorišnim predstavama. Koreografija će im pomoći da usmeravaju svoje pokrete i držanje tela, što doprinosi njihovom fizičkom razvoju. Deca i mladi će obogatiti svoju maštu kroz improvizacijske igre i razvijati samopouzdanje”, pojasnila je Milica razvoj rada u pozorištu.

Logo dečijeg pozorišta
Foto: arhiva M. Tiz

Njeni polaznici su već imali nekoliko velikih nastupa u prethodnoj godini, kada se i počelo sa dečijim pozorištem. Najviše aplauza dobili su na letos održanim Srpskim danima kulture u Frankfurtu, kao i na manifestaciji Dan otvorenih vrata srpskog konzulata za učenike, koji pohađaju srpsku dopunsku školu u Frankfurtu sa okolinom. Tada su premijerno izveli 30-minutnu predstavu „Nestali brojevi i slova”.

Deo dece je iz mešovitih porodica, pa nema mogućnost da stalno sa roditeljima priča na srpskom, te su osobine koje nudi koncept dečijeg pozorišta veoma važne. Zadovoljstvo, koncetracija, odgovornost, samopouzdanje, razvoj, timski rad, tolerancija, otvorenost, komunikacija, poštovanje, vrednovanje, kao i respekt su osobine koje će deca zasigurno i razviti i naučiti u Pozorištu deca Evrope.

Dodatna obaveštenja se mogu dobiti na +49 69 24 74 15 29 ili putem elektronske pošte na pozoriste@deca-evrope.de