U SFRJ 1978. prvi put obeležen proboj Solunskog fronta


„Ove zastave su nas vodile u juriše za slobodu zemlje.
Ne možemo mi njima da okrenemo leđa“
Foto: Fejsbuk stranica Srpske istorije

U nekadašnjoj zajedničkoj državi SFRJ  (Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ) je 1978. prvi put obeležen proboj Solunskog fronta. „Neki fin gospodin, major Milorad Prelević, napravio je izložbu na kojoj su bile fotografije, dokumenta, odlikovanja, naoružanje i zastave iz Velikog rata. Dve godine kasnije, izložba je stigla i u Prokuplje, u gradu u kome je osnovan Gvozdeni puk 1912. godine. Hiljade ljudi došlo da je vidi, a među njima i jedna manja grupa staraca. Niko mlađi od 90 godina.

Sve su pogledali, tiho, a onda došli do zastava. Suznih očiju, tu na kraju izložbe, počeli su da, oslonjeni o štapove, koračaju – unazad.

Kada ih je major Prelević upitao zašto tako izlaze, začuo je sledeće:

„Ove zastave su nas vodile u juriše za slobodu zemlje. Ne možemo mi njima da okrenemo leđa“, rekao je starac Vojnik Gvozdenog puka“, preneto je na Fejbuk stranici Srpske istorije.