Početna Kultura Danas je međunarodni dan deteta

Danas je međunarodni dan deteta

Foto: Srpska škola u Francuskoj, Italiji i Slvoveniji

Na prvoj Svetskoj konferenciji o dobrobiti dece koja je odražana 1925. godine u Ženevi, 1. jun proglašen je za Međunarodni dan dece. 25 godina kasnije, tačnije 1950. godine, ovaj datum je i zvanično usvojen kao Međunarodni dan dece u međunarodnoj zajednici.

Pored 1. juna u svetu se obeležava i 20. novembar kao Svetski dan dece (Svetski dan prava deteta). Na ovaj dan Generalna skupština UN je donela Deklaraciju o pravima deteta 1959, i Konvenciju o pravima deteta 1989. godine.

Pored 1. juna i 20. novembra, u svetu i kod nas obeležavaju se i drugi bitni datumi: 12. april – Međunarodni dan dece uključene u život i/ili rad na ulici, 4. jun – Međunarodni dan dece žrtava nasilja,  12. jun – Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada, kao i 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, među kojima ima i dece.

Svi ovi datumi predstavljaju povod da se govori o dobrobiti dece, društvenoj brizi, socijalnoj i porodičnoj zaštiti, zaštiti dece od raznoraznih zloupotreba, zanemarivanja i zlostavljanja, eksploatacije, kao i o različitim mehanizmima zaštite i podrške deci.

Foto: Muzej Vuka i Dostija

Predstavnici Muzeja Vuka i Dositeja iz Beograda povodom međunarodnog dana deteta posvetili su ovom velikom dan poglavlje iz dela „Život i priključenija“ Dositeja Obradovića. „Vospitanije mladosti jeste stvar najnužnija i najpoleznija človeku na svetu, budući da od nje zavisi sva naša dobrota iliti zloća, sledovatelno, i sva sreća iliti nesreća, koliko telesna toliko i duševna, za koje roditelji (o, roditelji, slatko i sveto ime!) najviše valja da se staraju da dobro vospitanije čadom svojim dadu, da ih ne razmažuju, da ih ne kvare, da ih od zlih ćudi od kolevke i od majčine sise odučavaju. Njihovo mlado srce k človekoljubiju i k dobrim naravom malo-pomalo da okreću; njihov um i razum, kako počnu misliti i rasuždavati, da prosveštavaju, od sujeverija i kojekakvih ludih plašenja čuvajući ih. Običavajte, dakle, mlada srca da čuvstvuju, u najmanjem listku, travici i cvetku tvorca svoga da poznaju, u življenju i dviženju mravka i mušice opštega životodavca boga da upažaju. Učite ih najpre ovima malima stvarma, dok s vremenom kadra budu k suncu i k zvezdama um svoj vozvisiti“ – Dositej Obradović, Život i priključenija, Lajpcig, 1783.