Kostimirano vođenje za decu u Narodnom muzeju u Beogradu


U okviru obeležavanja velikog jubileja 700 godina manastira Gračanica Narodni muzej iz Beograda je u julu mesecu pripremio poseban program, koji je interesantan i za predstavnike srpskog rasejanja koji se nalazi u Beogradu sa okolinom.

Sutra 13. jula u 16 časova u Narodni muzej će pravo iz srednjeg veka doputovati Dabiživ i Struja, posebno kostimirani vodiči kroz muzejsku postavku. „Ne propustite jedinstvenu priliku da iz prvog lica u vođenju namenjenom deci, saznate nešto više o srednjem veku“, naveli su predstavnici Narodnog muzeja u Beogradu.