Početna Zanimljivosti Znate poslovicu„ Vid’la žaba đe se konji kuju, pa i ona digla...

Znate poslovicu„ Vid’la žaba đe se konji kuju, pa i ona digla nogu”

Ja sam ovu poslovicu još kao malo dijete slušao u Tršiću; a sad 8. maja 1835. godine čuo sam je u Perastu od jedne sredovječne žene kao pjesmicu evo ovako:

„Junak potkiva konja hrabrena,

Viđela ga je žaba zelena,

Podiže nogu, junaku rekla:

Potkuj imene, mladi junače!

Neka bih konjem u goru utekla.“

Ista žena kazala mi je još nekoliko ovakijeh pjesmica, koje se onđe na svadbi pjevaju kad ko hoće da pije, i zovu se počašnice. Za ovu mi reče da se u šali pjeva uz čašu rđi, t.j. čoeku koji nije ništa, a gradi se da je što veliko.

(Vuk Karadžić, Srpske narodne poslovice i druge različne kao one u običaj uzete riječi, 1849)

Izvor: Muzej Vuka i Dositeja