Na današnji dan čuveni srpski matematičar Mihajlo Petrović Alas odbranio doktorsku disertaciju na Sorboni

Na današnji dan: 22. jul 1894. – čuveni srpski matematičar Mihajlo Petrović  Alas, u svojoj doktorskoj tezi (Sur les zéros

Читајте даље / Čitajte dalje

Ostavština Milana Jovanovića Stojimirovića u Etnološkoj zbirci muzeja u Smederevu

Velikom srpskom novinaru, diplomati, upravniku Arhive Srbije, hroničaru starog Beograda, donatoru Milanu Jovanoviću Stojimiroviću Muzej u Smederevu ponovo priređuje izložbu

Читајте даље / Čitajte dalje