Srbi u Nici pokrenuli humanitarnu akciju – školski pribor za srpske mališane na Kosovu i Metohiji

Srbi u Nici u Francuskoj okupljeni oko Francusko-srpske kulturne zajednice pravoslavaca (Union Franco-Serbe Orthodoxe de Nice – ACUFSON) obaveštavaju da

Читајте даље / Čitajte dalje