U Kopenhagenu proslavljen Sveti Sava

U Kopenhagenu, u Danskoj, u hramu posvećenom  Sveto velikom mučeniku Georgiju održana je Svetosavska akademija. Nakon liturgije prote Milana Gardovića

Read more