„Srpski ratni zarobljenici u Austrougarskoj“ – virtualno predavanje u organizaciji SPKD Prosvjeta Austrija

Naši klubovi i udruženja u Austriji, zbog mera uvedenih sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa, nisu u mogućnosti da održe planirane

Читајте даље / Čitajte dalje